1

Tēma: Aizdomās turamais

Jautājums. Ja mani nepatiesi tur aizdomās par nozieguma izdarīšanu (citu personīgo mantu bojāšanu), kādas ir iespējas prasīt morālo kaitējumu? Jo par konkrēto gadījumu zin daudz apkārtējo cilvēku.

2

Re: Aizdomās turamais

Likuma „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” 2.panta 1.punkts nosaka, ka tiesiskais pamats nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai ir attaisnojošs tiesas spriedums neatkarīgi no attaisnošanas motīviem.

Atlīdzināšanas likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka personai ir tiesības celt prasību par tāda morālā kaitējuma atlīdzināšanu, kas radies izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā. Tā izskatāma tiesā civilprasības kārtībā.

Civillikuma 1635.pants nosaka, ka katrs tiesību aizskārums, tas ir, katra pati par sevi neatļauta darbība, kuras rezultātā nodarīts kaitējums (arī morālais kaitējums), dod tiesību cietušajam prasīt apmierinājumu no aizskārēja, ciktāl viņu par šo darbību var vainot. Ar morālo kaitējumu jāsaprot fiziskas vai garīgas ciešanas, kas izraisītas ar neatļautas darbības rezultātā nodarītu cietušā nemantisko tiesību vai nemantisko labumu aizskārumu. Atlīdzības apmēru par morālo kaitējumu nosaka tiesa pēc sava ieskata, ņemot vērā morālā kaitējuma smagumu un sekas.

Satversmes 92.pants nosaka, ka nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu.

3

Re: Aizdomās turamais

Esmu aizdomas turetais, man ir nesamaksats lizings par auto (mantas piesavinasana laikam) 1800ls, kas varetu draudet par to?

4

Re: Aizdomās turamais

Līzinga nenomaksāšana pati par sevi nav noziedzīgs nodarījums. Kāpēc domājat, ka esat aizdomās turētais, ka ir uzsākts kriminālprocesaa?

5

Re: Aizdomās turamais

par nesamaksātu līzingu- kriminālatbildība neiestājas wink

6

Re: Aizdomās turamais

Māinu sasitu un velak pardevu detalas, taka man nebija auto ko adot bankai atpakal, tika ierosinata lieta par mantas piesavinašanos,  jaa kriminalproces ir ierosonats rit bus tiesa tad jau redzes kas bus!